Sekreress

Concito AB, (härefter Quick Office) har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt engagemang för våra kunders sekretess. Läs igenom vår sekretesspolicy noggrant för att ta reda på hur vi samlar in användarnas och besökarnas personliga information.

I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är Quick Office personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som tillhandahålls eller som vi samlar in, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vad sekretesspolicyn omfattar
• Sekretesspolicyn omfattar Quick Offices hantering av din personliga information som Quick Office samlar genom vår webbsida.
• Sekretesspolicyn omfattar inte aktiviteter av företag som inte tillhör eller kontrolleras av Quick Office, personer som inte är anställda hos Quick Office, inklusive tredjeparts innehållsleverantörer och tredjepartswebbsidor som är anknutna till Quick Officewebbsidor.

Insamling och användning av personliga uppgifter
• Du kan besöka Quick Office webbsidor utan att lämna din personlig information. Men du kommer behöva lämna personliga uppgifter om du vill boka en visning eller få vissa tjänster från Quick Office.
• Du kanske kommer att behöva lämna dina egna eller företagets kontaktuppgifter. Quick Officekommer att använda dessa uppgifter för att svara på dina förfrågningar, leverera beställda produkter och tjänster, upprätta ett medlemskonto eller kontakta dig för att informera om nya produkter och tjänster.
• Genom att använda produkter och tjänster från Quick Office, samt frivilligt lämna dina personliga uppgifter godkänner du automatiskt vår sekretesspolicy.

Insamling och användning av icke-personliga uppgifter
• Quick Office registrerar dina icke-personliga uppgifter automatiskt på våra serverloggar genom din webbläsare. Dessa uppgifter inkluderar din IP-adress, cookies och länkar till besökta sidor. Quick Office kan använda dessa uppgifter för att anpassa annonser och innehållet på vår webbsida för att erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. Quick Office sammanbinder dock inte icke-personliga personliga uppgifter.
• Quick Office  tillåter tredjepartsföretag som annonserar på vår webbsida att samla in och använda cookies på din dator. Observera att cookies inte är sammankopplade med dina personliga uppgifter. Cookie-användningen av tredjepartsföretag regleras av deras respektive sekretesspolicy. Quick Office tar inget ansvar för hur dessa cookies används i fortsättningen.

Delning och utlämnande av information
• Quick Office kan ge ut dina personliga uppgifter till tredjepartsföretag som har koppling till Quick Office för att erbjuda produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. Dina personliga uppgifter kommer att ges ut till en tredje part endast om deras sekretesspolicy inte strider mot vår egen och inte missbrukar dina personliga uppgifter.
• Quick Office får ge ut dina personliga uppgifter ifall:
• Vi har fått ditt samtycke att dela dina uppgifter till ett specifikt ändamål;
• Vi måste ge ut uppgifterna i samband med stämning, domstolsbeslut eller annan juridisk process;
• Vi måste skydda personlig säkerhet av en av våra användare eller försvara våra egna äganderättigheter;
• Vi misstänker att din aktivitet på vår webbsida strider mot Quick Office användarvillkor eller våra andra riktlinjer för användning av särskilda produkter eller tjänster.

Spårning av användar-ID
• Quick Office använder Google Analytics för att spåra och analysera användning och besök av vår webbsida. Google Analytics använder ett unikt användar-ID när besökaren är inloggad och autentiserad.
• Google Analytics spårar användarflöde, geografisk lokalisering, språk, webbläsare, operativsystem, internetleverantör och enheten som används när du besöker kontorshotellmalmö.se.
Quick Office spårar dessa uppgifter för att förbättra våra tjänster åt alla kunder.
• Quick Office tillhandahåller inte uppgifter som låter Google att identifiera en person (t.ex. namn, personnummer, e-postadress eller andra liknande uppgifter) eller data som kan identifiera en viss enhet (dvs. IP-adress).
• Om du inte vill att din navigering ska spåras besök Google Analytics “opt-out” sida och installera tilläggsprogram till din webbläsare. För att få mer information om installation och avinstallation läs igenom relevanta hjälpdokument.

Samtycke
• Om du inte ger din samtycke till insamling, användning eller utlämning av dina personliga uppgifter, lämna inga sådana uppgifter på vår webbsida. Har du redan lämnat dina personliga uppgifter och inte längre vill att de ska användas i enlighet med ovannämnda villkoren, meddela oss på info@concito.consulting.

Säkerhet
• Datatrafik på nätet är tyvärr inte helt säkert. Dina uppgifter hos Quick Office är dock välskyddade för att garantera din sekretess och säkerhet. Vissa delar av vår webbsida är skyddade med standard SSL-kryptering.
• Dessutom skyddar vi dina personliga uppgifter mot obehörig åtkomst genom åtkomstkontroll, nätverksbrandvägg och fysiska säkerhetsåtgärder.
• Quick Office sparar dina personliga uppgifter bara så länge det krävs enligt lagen eller för att uppnå de angivna ändamålen.

Ändringar av sekretesspolicyn
• Quick Office kan ändra denna sekretesspolicy utan att informera dig. Vi rekommenderar att du läser igenom den då och då. Om du forsätter att använda Quick Office webbsida efter att ändringarna till sekretesspolicyn har trätt i kraft betyder det att du har accepterat dessa ändringar.

Frågor och förslag
• Ifall du har frågor eller förslag angående sekretesspolicyn eller dina personliga uppgifter skicka e-post till info@concito.conslting