Har du svårt att koncentrera dig på jobbet, blir avbruten av mobilen eller av olika möten? För att göra ett så bra arbete som möjligt så är det viktigt med lugn och ro på sitt jobb. Har man inte det kan man lätt bli störd, vilket gör att man presterar sämre på jobbet. Men det finns vissa knep man kan använda för att minska den risken.

Det kan vara bra att tänka på hur kontoret är inrett som man jobbar på, om det har rätt ljudisolering, har bra ergonomin så att man har rätt hållning när man jobbar, hur ljuset kommer in, samt en bra ventilation. Känner man att man lätt blir störd av andra, så kan man skärma av på sitt kontor så man lättare kan koncentrera sig på sitt arbete.
Men vad är det mer som kan störa på ditt arbete? Det är framförallt avbrott, buller och att man känner sig trängd.

Hur kan man då förbättra situationen? Jobbar man i ett öppet kontor så behövs det många lugna platser där man kan jobba för sig själv, samt att man ibland byter plats.
Det viktigaste är att man har en bra process om man ska göra om kontoret och anpassar det till allas olika behov.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply